Hoe verloopt een behandeling?

Voorafgaand aan een behandeling, vindt allereerst een intakegesprek plaats. Daarin wordt de patiënt centraal gesteld en zal de acupuncturist een aantal vragen stellen om de aard van de klachten vast te stellen. Daarnaast zal de acupuncturist aandacht besteden aan de tong en de pols van de patiënt. De tong- en polsdiagnose vertellen de acupuncturist meer over de aard van de klacht en de disbalansen die daaraan ten grondslag liggen. Aan de hand van de diagnose die hieruit voortkomt, ontstaat in overleg met de patiënt een behandelplan. Vanwege het uitgebreid stellen van een diagnose, zal de acupuncturiste voor het intakegesprek ongeveer 1,5 uur uittrekken. Eventuele vervolg consulten zullen gemiddeld een uur duren.

Een vervolgconsult bestaat uit een tong- en polsdiagnose en een kort vraaggesprek. Hierna zal de nadruk voornamelijk liggen op de behandeling. Wilt u meer weten over de prijs van een consult en de eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar? Klik hier voor meer informatie.